گل آنتریوم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

Anthurium جنسی از خانواده آراسه ها Aracees است که اقسامی از آن بواسطه برگهای پهن و فلزی رنگ با برگهای سفید و نیز گلهایش جالب توجه بوده و در گرمخانه ها میکارند.

 

دو رقم از این گل که تا کنون شناخته شده است عبارتند از:

آنتوریوم شزریانوم A.Schezerianum: که یکی از زیباترین گلها با برگهای پهن جالب است.

٢-آنتوریوم آندرآنوم A.Andreanum: با شاخه های عمودی و رنگهای عالی و برگهای بسیار پهن و شاخه های گل زیبا.

شاخه های گل آن بسیار مورد توجه است و مدتها در آب دوام می آورد.

این نوع گل بخصوص برای پرورش در گلخانه مناسب است. زیرا در این مکان است که مقدار رطوبت، درجه حرارت و آبیاری به راحتی قابل کنترل می باشد.

نوع آنتوریوم شزریانوم A.Schezerianum برای پرورش در آپارتمان، یک گل بسیار مناسب است.

این گیاه در شرایط مناسب مرتبا گل داده و برگهای بسیار زیبای آن به رنگهای قرمز درخشان یک ماه و حتی بیشتر دوام می آورد.

مواظبت های زراعی:

نور: نور ملایم در درجه اول

حرارت: محیط گرم

رطوبت: خاک را باید مرطوب نگاه داشت.

جابجا کردن: در زمان جابجا کردن گیاه (تعویض گلدان) خاک گلدان باید از مخلوط زیر تهیه شود:

!خزه، در حال پوسیدن یا تورب (پیت) دو قسمت

ورمیکولیت (از سنگهای معدنی است که بعدا به رس تبدیل می شود) یک قسمت

٣-پرلیت (این هم از سنگهای معدنی است که به رس تبدیل می شود منتها ذرات آن درشت تر است) یک قسمت. سپس آن را بطور یکنواخت مخلوط کرده و در گلدان مصرف کنید.

کود:

هر ماه یکبار باید از کودهای قابل حل در آب برای نوع آنتوریوم شزریانوم A.Schezerianum استفاده کرد و برای نوع آنتوریوم آندرآنوم A.Andreanum ماهی دو با.

تکثیر: ازدیاد این گیاه از طریق قلمه زدن ساقه انجام می شود
بلندي اين گياه به 30 الي 80 سانتيمتر مي رسد.